UTBILDARE/HANDLEDARE

Utbildare är Jeanette Niehof som är legitimerad logoped (1989) och legitimerad psykolog (1995) i Sverige och Nederländerna.
Hon är psykotraumaterapeut (en specialistutbildning i Nederländerna) och utbildad i tre evidensbaserade trauma behandlingsmetoder, EMDR, prolonged Exposure (PE) och Narrative Exposure Therapy. Hon har en lång erfarenhet i handledning och utbildning.

Mer om Jeanette

Referenser

Jag, Jeanette var 2004 den första certifierade EMDR practitioner som genomgått hela utbildningen i Nederländerna. Sedan 2007 har jag handlett många psykologer i EMDR. Jag har både steg 1 & 2 i KBT sedan 2003. Jag har även en utbildning som psykotraumaterapeut, primärvårdspsykolog och är mindfulnessinstruktör.

Jag har under min akademiska studie läst den grundläggande humanistiska psykologin och vidareutbildning i följande:

  • Personlig coach i Enneagrammet, en dynamisk personlighetsmodell
  • Familjeterapi
  • Lösningsfokuserad terapi
  • Sexologi
  • Hypnos, quantum Connection Hypnosis
  • Tapping
  • MI (motiverande samtal) lärare inom Region Skåne
  • transformation coach

Jag är grundare och ägare av ViduNova Trauma Expertis Centrum AB Behandling & Utbildning.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Referenser EMDR utbildning

”Utbildningen ger en god teoretisk kunskap och förståelse för hur EMDR fungerar.
Den har en tydlig praktiskt tillämpning som ger goda förutsättningar att arbeta
kliniskt efter avslutad kurs. Kursen är modern och och uppdaterad efter den
senaste forskningen om EMDR. Som psykolog med KBT inriktning är jag tacksam
över möjligheten att lära mig hur jag kan använda mig av EMDR kombinerat med
KBT. Jag är mycket nöjd!”
Jonna Sjölin, legitimerad psykolog

Jonna Sjölin, Leg. psykolog

Jag gick steg 1 av EMDR och redan där fick jag så mycket av Jeanette som är otroligt utbildare. Jag kunde redan då se framsteg i mina patientkontakter. Det blev motivationen att fortsätta på steg 2 för att få ännu mer kunskap och jag kan säga att det är det bästa jag har gjort! Jeanette som utbildare och handledare är så kunnig och ger så mycket vilket gör att man blir ännu mer engagerad att jobba med komplexa fall utan att bli orolig. När jag kommer med mina patientfall lämnar jag alltid hennes närvaro med mer tillit till mig själv som terapeut.

Om du letar efter EMDR utbildning samt handledare kan jag hjärtligt rekommendera Jeanette!

Maribeth Axelsson,  Beteendevetare

Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus

Maribeth Axelsson , Your Content Goes Here

Jag vill ta tillfället i akt att ännu en gång tacka dig för en superbra kurs/utbildning, det är den mest givande kurs jag har gått under mina år som psykolog. Bra upplägg med en blandning av teoretiska och praktiska moment. Så bra att tyngdpunkten lades vid de praktiska momenten! Bra återkoppling och vägledning. Pedagogiska videofilmer var också ett stort plus. Väldigt inspirerande! Kursen har hos mig väckt en stark önskan om att lära mig så mycket jag bara kan om EMDR. Efter att nu ha testat att jobba med EMDR finns det inget annat jag hellre vill jobba med!

Jasmina Popaja, Psykolog Statens institutionsstyrelse

efter 4 månader:

Jag vill ta tillfället i akt och ännu en gång tacka för din kurs, den mest givande som jag gått under mitt yrkesliv som psykolog (värt att upprepas, eller hur? 😊). Ser fram emot steg 2.

Jasmina Popaja, Psykolog

Jasmina Popaja, Leg. Psykolog, Your Content Goes Here

Jag tycker att det är mycket positivt att Jeanette erbjuder EMDR-utbildning till dem som gått grundläggande KBT-utbildning (steg 1) och som har god kunskap kring trauma och PTSD. På så sätt kan terapin komma många fler människor till godo då vårdköerna är långa. Är själv nöjd med både utbildningen och handledningen.

 

Petra Forslund,

Leg Psykoterapeut

Leg Hälso- och sjukvårdskurator

 

Petra Forslund, psykoterapeut, Your Content Goes Here

Referenser Handledning

Jag är mycket nöjd med att ha Jeanette som handledare. Hon är en väldigt trygg och kunnig handledare som hjälper mig att analysera och komma vidare i mina ärenden. Jag uppfattar Jeanette som tydlig, empatisk och professionell. Jag känner mig alltid stärkt efter en handledning.

Helene Samuelsson, Leg. psykolog

Jeanette har varit min EMDR handledare i mer ett år. Det märks att hon har mer än 25 år erfarenhet inom traumabehandling: hon har lätt att svara på frågor och använder många exempel av sin egen erfarenhet. Jeanette är en engagerad handledare som kontinuerligt uppdatera sin egen kunskap och har koll på senaste forskningen. Jeanette har inspirerat mig att lita på processen och på mig själv. Tack Jeanette!

Loraine Langenberg, Leg. psykolog

Under drygt ett års tid har jag gått i handledning hos Jeanette Niehof i samband med min certifiering som EMDR-terapeut.

Jag kan varmt rekommendera Jeanette som handledare. Varför?

Till att börja med så är Jeanette en otroligt kunnig psykolog och EMDR-terapeut med en bred kompetens. Dessutom har hon en  gedigen erfarenhet både i Sverige och i ett internationellt sammanhang.

Under varje handledningstillfälle upplevde jag att jag lärde mig saker och gick därifrån med nya insikter. Det som var extra värdefullt i det var att jag kände att Jeanette i handledningen gav mig de rätta verktygen för att sedan direkt kunna tillämpa dessa nya insikter i mitt kliniska arbete. I handledningen hade Jeanette en förmåga att utmana mig i mitt tänkande kring mina patienter och  hjälpte mig att ibland tänka “out of the box” när det varit nödvändigt. När jag inte visste hur jag skulle gå vidare hade Jeanette alltid tips vare sig det handlade om en ny behandlingsteknik eller exempel ur hennes egna kliniska arbete.

Söker du en handledare med unik spetskompetens gällande EMDR och Trauma då har du hittat rätt! Jag kan varmt rekommendera Jeanette som handledare.

Maja Vinnerljung, Leg. psykolog

Jag gick steg 1 av EMDR och redan där fick jag så mycket av Jeanette som är otroligt utbildare. Jag kunde redan då se framsteg i mina patientkontakter. Det blev motivationen att fortsätta på steg 2 för att få ännu mer kunskap och jag kan säga att det är det bästa jag har gjort! Jeanette som utbildare och handledare är så kunnig och ger så mycket vilket gör att man blir ännu mer engagerad att jobba med komplexa fall utan att bli orolig. När jag kommer med mina patientfall lämnar jag alltid hennes närvaro med mer tillit till mig själv som terapeut.

Om du letar efter EMDR utbildning samt handledare kan jag hjärtligt rekommendera Jeanette!

Maribeth Axelsson,  Beteendevetare

Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus

Maribeth Axelsson , Your Content Goes Here

Jag vill ta tillfället i akt att ännu en gång tacka dig för en superbra kurs/utbildning, det är den mest givande kurs jag har gått under mina år som psykolog. Bra upplägg med en blandning av teoretiska och praktiska moment. Så bra att tyngdpunkten lades vid de praktiska momenten! Bra återkoppling och vägledning. Pedagogiska videofilmer var också ett stort plus. Väldigt inspirerande! Kursen har hos mig väckt en stark önskan om att lära mig så mycket jag bara kan om EMDR. Efter att nu ha testat att jobba med EMDR finns det inget annat jag hellre vill jobba med!

Jasmina Popaja, Psykolog Statens institutionsstyrelse

Jasmina Popaja, Leg. Psykolog, Your Content Goes Here

Referenser Psykologi av trauma

Jag tycker detta har varit en väldig givande utbildning där det fanns tid för diskussioner. Du pratade väldigt tydligt och gav intryck som gjorde att man vågande ställa frågor. Jag känner att efter denna utbildningen kan jag framåt och blir en bättre kollega och personal till brukarna. Tack för allt

Jag tycker att det här varit jätteintressant och lärorikt. Man har lärt sig mycket och fått tips och idéer som man kan ta med i verksamheten. Du är duktig på det du gör och är professionell. Inga frågor vi frågade kändes som att du inte hade svar på.

Jätteintressant och givande. Mycket information och verktyg vi kan använda oss av i vår verksamhet, med ungdomar/barn med funktionsvariationer (och PTSD). Bra varvat mellan information, redskap, övningar och film. Betyg 10 av 10!

Betyg stark 8 en av de bättre föreläsningar jag har varit på.

Jättebra kurs med ‘helhetssyn’ på människor. Intressant att lyssna och man får många tankeställare under kursens gång. Jag uppskattade mycket att det finns med så många ‘verktyg’ att bemöta och hjälpa klienter med PTSD, så man verkligen kan börja jobba med det man har lärt sig.

Jag tycker att kursen var intressant och lätt att förstå. Du förklara bra med hjälp av bilder, videor samt att du drar paralleller mellan dina klienter och själva kursen. Har lärt my mycket som man kan använda i yrkeslivet.

En månad efter kursen skrev de till mig:
“Vi diskuterade kursen under teammötet idag. Alla var väldigt positiva. Vi ska diskutera / upprepa kursen del för del under teammöten, så vi fortsätter att arbeta med det. Vi har gjort en hel del framsteg med pojken från videorna. Så kul!”

Litteratur

Broeke ten Erik, Steven Meijer, Ad de Jongh, Two Method Approach: A Case Conceptualization Model in the Context of EMDR (2010) Journal of EMDR Practice and Research, Volume 4, Number 1, 2010 © 2010 EMDR International Association

Ehlers, A., Hackmann, A., Steil, R., Clohessy, S., Wenninger, K., & Winter, H. (2002). The nature of intrusive memories after trauma: The warning signal hypothesis. Behaviour Research and Therapy, 40(9), 995–1002. doi:10.1016/S0005-7967(01)00077-8

De Jongh A,  C de Roos och S. El-Leithy (2024) State of the science: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy Journal of traumatic https://doi.org/10.1002/jts.23012

De Jongh, A., Bicanic, I., Matthijssen, S., Amann, B. L., Hofmann, A., Farrell, D., Lee, C. W., & Maxfield, L. (2019). The current status of EMDR therapy in the treatment of Complex PTSD. Journal of EMDR Practice and Research, 13(4), 284–290. https://doi.org/10. 1891/1933-3196.13.4.284

Gunter, R. W., & Bodner, G. E. (2008). How eye movements affect unpleasant memories: Support for a working-memory account. Behaviour Research and Therapy, 46(8), 913–931. doi:10.1016/j.brat.2008.04.006

Hout, van der Marcel A., Iris M. Engelhard, How does EMDR work? (2012),  Journal of Experimental Psychopathology JEP Volume 3 Issue 5, 724–738

International Society for Traumatic Stress Studies. (2018). ISTSS prevention and treatment guidelines. Retrievedfrom https://www.istss.org/treatingtrauma/new-istssprevention-and-treatment-guidelines.aspx

Matthijssen, Suzy J.M.A., Thomas Brouwers, Celeste van Roozendaal, Tessa Vuister & Ad de Jongh (2021) The effect of EMDR versus EMDR 2.0 on emotionality and vividness of aversive memories in a non-clinical sample. European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1956793,The effect of EMDR versus EMDR 2.0 on emotionality and vividness of aversive memories in a non-clinical sample

William T CA. Melnyk C. A. Gordon Hayman Lakehead University, Thunder Bay, Ontario (2008) A Working Memory Explanation for the Effects of Eye Movements in EMDR Louise Maxfield London Health Sciences Centre, University of Western Ontario, London, Ontario Ontario Journal of EMDR Practice and Research, Volume 2, Number 4, (2008) 259 A Working Memory Explanation

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2007/03/traumatiska-minnen-kan-behandlas-effektivt-med-emdr/