Anmälan till EMDR-utbildningen

  Jag vill gå följande utbildning:
  höst 2024 steg 2 Malmövår 2024 steg 1 Malmöhöst 2024 Enköping steg 1höst 2024 steg 1&2 EMDR för dig som redan arbetar med PE

  Jag har läst grundkurs PTSD eller en liknande kurs på minst 14 timmar och bifogar intyget:

  Bifogar gärna ditt CV om du inte är leg. vårdpersonal med steg 1 i KBT
  Bifogar ditt PE diplom om du anmäler dig till EMDR steg 1&2 för terapeuter som redan arbetar med PE.

  Jag har läst och tagit del av villkoren

  Jag har läst och bekräftar att jag uppfyller behörighetskrav

  Vill du veta mer om EMDR?

  Ja, jag är intresserad av att lära mig EMDR
  Jag vill gärna ha information om hur EMDR bör bedrivas enligt modern forskning

  Kontaktuppgifter

  Jeanette Niehof
  info#emdr-academy.se   (så klart med @)
  Telefon: 0735 –  570 480 (gärna kort sms)

  Du är välkommen att kontakta mig via email. Priset och utbildningsdagar hittar du under ’om EMDR-utbildningen’.

  ViduNova Trauma Expertis Centrum AB är inte ansvarig för felaktig och oansvarig hantering av EMDR.

  Man avråds att delta i utbildningen om man har egna obearbetade trauma.

  ViduNova Trauma Expertis Centrum AB förbehåller sig rätten att vid lågt deltagarantal ställa in eller flytta en kurs. Detta kan ske senast 20 dagar innan kursens startdatum och meddelas anmälda deltagare. Vid inställd kurs eller när den flyttade kursen inte passar, återbetalas hela beloppet inklusive anmälningsavgift. Eventuella andra utgifter ersätts inte.

  Fakturering

  Du har en reserverad plats så fort anmälningsavgiften på 950 kronor är betald.

  Fakturering via ViduNovas faktureringssystem Kaddio. Önskar man fakturering via ett annat system då tillkommer 175 kronor faktureringsavgift.

  Delbetalning är möjligt, 125 kronor tillkommer per extra faktura (max 4). Hela beloppet ska vara betalt innan kursstarten.

  Obs! Alla belopp är exklusiva moms.

  Närvarokrav

  Kravet på 100% närvaro gäller för samtliga dagar av utbildningen. Om du missar en hel eller del av en kursdag måste du ta igen det vid ett annat tillfälle. Det finns en struktur i utbildningen. Om du saknar till exempel dag 2 måste du kompensera för det innan du kan delta dag 3 och 4.

  Observera: det medför extra kostnad, 750 kronor per dag om du deltar vid ett senare kurstillfälle.

  En kortare frånvaro kan ibland kompenseras med extra handledning som debiteras separat.

  Behörighetskrav

  • Erfarna psykologer, terapeuter, läkare, kuratorer, socionomer, sjuksköterskor, barnmorskor eller coacher med minst PCC nivå (eller likvärdig)
  • Baskunskap om PTSD om du inte är utbildad psykolog. Minst 14 timmars kurs
  • Minst 60 relevanta HP
  • Psykoterapiutbildning Steg 1  iKBT
  • Minst 3 års arbetserfarenhet med minst 10 klientkontakter per vecka.

  Om du arbetar med traumatiska klienter och inte uppyller alla behörighetskrav, men du funderar över att du trots allt är behörig genom andra kurser eller utbildningar, kontakta då mig på email..

  Genom anmälan under skriver du att du uppfyller kraven.

  För Psykologer och psykoterapeuter

  Psykologer och psykoterapeuter kan också utbilda sig via IHPU och EMDR Sverige. Jag rekommenderar att du jämför utbildningar  och väljer det som passar dig bäst. EMDR+ som EMDR Academy arbetar utifrån har ett KBT-perspektiv, där beteendeexperiment och exponering integreras i EMDR protokollet, och är en mycket mer uppdaterad version av EMDR efter den senaste forskningen. Mer information finns på EMDR foreningens hemsida.

  Önskar du däremot ingå i ett europeiskt nätverk, rekommenderar vi den andra utbildningen och föreningen.

  Återbud

  Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid återbud, oavsett orsak, debiteras:

  • Vid avbokning av kurs senast sex veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus en fakturaavgift på 950 kr
  • Vid avbokning sex- fyra veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften
  • Vid avbokning fyra veckor eller senare före kursstart debiteras hela kursavgiften

  Obs! Alla belopp är exklusive moms.

  Diplom

  För att erhålla ett diplom måste du uppvisa:

  • 100% obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i steg 1 utbildningen.
  • Godkänd examen:
  • Du visar under handledning att du behärskar grundprinciperna i EMDR steg 1 genom att visa filmade sessioner. Du arbetar här med minst två klienter.

  . Man behöver i genomsnitt 4 handledningstillfällen för att kunna visa att man behärskar basprinciperna av EMDR steg 1.

  För att bli EMDR Practitioner krävs 

  • 100% obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i steg 2 utbildningen.
  • Godkänd examen: Du visar att du behärskar alla principerna i EMDR+ steg 2 genom att visa filmade sessioner, i vilken du arbetar med minst fyra klienter som har komplex problematik.
  • Medlemskap i EMDR föreningen

  Man behöver genomsnitt 12 handledningstillfällen för att kunna visa att man behärskar principerna av EMDR+steg 2.

  Inställd utbildning

  En utbildning kan komma att ställas in om det är för få sökande eller vid andra oförutsedda omständigheter. Om så sker återbetalas eventuella inbetalda utbildnings avgifter, eventuella avgifter för hotell, flyg eller tåg återbetalas ej.

  GDPR

  De personuppgifter du lämnar på anmälningsblanketten kommer att användas i  kundregister och förutom administration av den kurs du anmält dig till, användas för marknadsföring av framtida kurser. ViduNova AB hanterar GDPR och är angelägna om att sköta detta ansvar korrekt. Du kan hos oss få information om innehållet om dig i registren och meddela oss om du vill avregistrera dig.

  Mer information om vår Integritetspolicy och hantering av cookies »