FAQ

 • Erfarna psykologer, terapeuter, läkare, kuratorer, socionomer, sjuksköterskor, barnmorskor , beteendeterapeuter eller drogterapeuter
 • Baskunskap om PTSD om du inte är utbildad psykolog. Minst 14 timmars kurs.
 • Minst 60 relevanta HP.
 • Psykoterapiutbildning Steg 1 (helst KBT).
 • Minst 3 års arbetserfarenhet med minst 10 klientkontakter per vecka det senaste året.

Om du arbetar med (traumatiska) klienter och inte uppfyller alla behörighetskrav, men du funderar över att du trots allt är behörig genom andra kurser eller utbildningar, kontakta då mig på email.

Utbildningen är främst riktad till legitimerad hälso- och sjuk- vårdspersonal; kuratorer, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och fysioterapeuter med Steg 1 i KBT.  Legitimerade psykologer och psykoterapeuter som vill lära sig EMDR utifrån de senaste rönen och med ett KBT-perspektiv är varmt välkomna. Utbildningen kan även genomföras av erfarna socionomer, beroendeterapeuter, som vill bredda och fördjupa sin räckvidd som yrkesverksam.

Efter denna utbildning kan du tillämpa EMDR i din yrkesutövning med vuxna klienter. I utbildningen ägnas stor uppmärksamhet åt inom vilka ramar du som professionellt kan arbeta med EMDR.

I många länder har EMDR fått stor efterfrågan hos klienter. Metoden har en hög framgångsfaktor och är kostnadseffektiv för samhället. EMDR erbjuder utmärkta möjligheter som en ytterligare intervention för att hjälpa dina klienter effektivt och evidensbaserat.

Socialstyrelsen ställer krav på patientsäker vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad eller på annat sätt förvärvad kompetens. Men lagstiftningen detaljstyr inte vem som får göra vad. Regelverket ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienter ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (6 kap. 1 § PSL). All hälso- och sjukvård och tandvård ska ha den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna ge patienterna god vård (5 kap. 2 § HSL och 4 a § TL). Personalen har ansvar för sin egen yrkesutövning. En allmän och grundläggande bestämmelse om ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonalen finns i 6 kap. 2 § PSL och anger att personalen själv bär ansvaret för hur han eller hon utför sina arbetsuppgifter.

Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, demo-sessioner, videoillustrationer och till stor det  av intensiva praktiska övningar. I denna kurs lär du dig EMDR 2.0 enligt de senaste protokollen och EMDR+som utvecklats efter mer än 20 års erfarenhet med EMDR.

I EMDRintegreras EMDR med exponering, beteende experiment, traumatapping, guidad traumameditation (brain training), rescripting och förlåtelse. Tillsammans blir det en kraftfull traumabearbetning.

Du själv genomgår de olika teknikerna som klient, behandlare och observatör. Steg 1 utbildningen syftar främst till att tillämpa EMDR för mindre trauman med vuxna klienter. Efter fem dagars utbildning kan du tillämpa de viktigaste EMDR-färdigheterna i praktiken och kombinera det med dina andra yrkesfärdigheter.

I den avancerade utbildningen (steg 2) kan deltagaren välja mellan två inriktningar – vuxna eller barn och ungdomar. Arbetar du med både vuxna och barn/ungdomar ska du välja den målgrupp som är störst. Om du arbetar med vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och som fungerar i en utvecklingsålder av 18 år eller yngre är EMDR-inriktningen mot barn och ungdomar mest lämplig.

Program och innehåll

 • Vad är EMDR, EMDR 2.0  och EMDRoch hur fungerar det?
 • Diagnostik, bedömning, indikationer och kontraindikationer
 • Grundprotokoll, steg för steg
 • Välja relevant traumaminne
 • Desensibilisera genom visuella, auditiva och kinestetiska stimuli
 • Enstaka och multipla trauman
 • Beteende experiment (KBT)
 • Flashforwards
 • Mentala videocheck
 • Future template
 • Brain training/ guidad meditation
 • Traumatapping
 • Förlåtelse process
 • Tips & tricks

  Steg 2

 • Komplex PTSD
 • The Flash
 • RDI- protokoll
 • Sökstrategier vid komplexa upprepade trauma
 • Cognitive interweave
 • Brain training/ guidad meditation
 • Digital EMDR
 • Traumatapping avancerad
 • Exponering (KBT)
 • EMDR vid olika diagnoser
 • Brainspotting
 • Rescripting
 • Tips & tricks

Information kommer …

Information om utbildningar för erfarna EMDR terapeuter som vill fördjupa eller uppdatera sina kunskaper hittar du här

För att bli certifierad EMDR+ Practitioner behöver du :

 • Obligatorisk 100% närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i grundutbildning (steg 1) och avancerad utbildning (steg 2).
 • Godkänd handledning enligt handledningsformulär EMDR+ Steg 1 och EMDR+ Steg 2.
 • Minst 10 klientkontakter per vecka under senaste året.
 • Medlemskap i EMDR föreningen.
 • Efter certifiering har kursdeltagaren rätten att kalla sig EMDR+ Practitioner

Vi rekommenderar att du jämför utbildningar och föreningar och väljer det som passar dig bäst. EMDR+ som EMDR föreningen arbetar utifrån har ett  KBT-perspektiv och är en mer uppdaterad version av EMDR och arbetar enligt den senaste forskningen.

I januari 2024 anmäldes EMDR-utbildaren som utbildar via IHPU och startade EMDR Sverige till EMDR Europa. Utbildaren, som har haft monopol i Sverige i 25 år, har nyligen skrivit en bok om EMDR-terapi av tveksam kvalitet och där man har utelämnat ny och evidensbaserad forskning, som har viktiga konsekvens för hur man bedriver EMDR. Som kurselev kan man därför tyvärr inte ha höga förväntningar på denna utbildning via IHPU. Detta har tyvärr även bekräftats av flera negativa erfarenheter som klienter rapporterat om i många år, efter att ha besökt en EMDR-terapeut utbildad genom IHPU. IHPU har också informerats och vi väntar nu på utredningen från EMDR Europa. EMDR Academy har även varit i kontakt med IVO.

Önskar du ingå i ett europeiskt nätverk, rekommenderar vi den andra föreningen. I framtiden kommer även EMDR föreningen att skapa ett europeiskt nätverk.

Här kan du läsa om skillnaderna mellan mellan klassisk EMDR och EMDR+.

Aktuella utbildningar hittar du här »

Vi strävar efter att varje år erbjuda en grundutbildning (steg 1) i Malmö, Göteborg och Stockholm/Enköping samt en avancerad utbildning (steg 2).

Ja, du är varmt välkommen. Du behöver dock komplettera din utbildning och lära dig alla delarna i EMDR+.

Du kan lära dig EMDR+ genom en onlinekurs, som du får till ett starkt reducerat pris när du anmäler dig till Steg 2-utbildningen. Efter att ha genomgått en godkänd kompetensstyrd handledning, är du välkommen att anmäla dig till steg 2. Om du tidigare har genomgått handledning, kan det ofta räcka med en till två ytterligare handledningstillfällen.”

Kul att du är intresserat i EMDR utbildningen. Du kan ladda ner denna PDF och ger den till din verksamhetsansvarig.

Information om EMDR-utbildningen för verksamhetsansvarig

Avanmälan

Kursplatsen kan utan extra kostnad överlämnas till annan person som är behörig att gå kursen. Vid återbud, oavsett orsak, debiteras:

 • Vid avbokning av kurs senast sex veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus en fakturaavgift på 950 kr
 • Vid avbokning sex- fyra veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften
 • Vid avbokning fyra veckor eller senare före kursstart debiteras hela kursavgiften

Obs! Alla belopp är exklusive moms.

Närvarokrav

Kravet på 100% närvaro gäller för samtliga dagar av utbildningen. Om du missar en hel eller del av en kursdag måste du ta igen det vid ett annat tillfälle. Det finns en struktur i utbildningen. Om du saknar till exempel dag 2 måste du kompensera för det innan du kan delta dag 3 och 4.

Observera: det medför extra kostnad, 750 kronor per dag om du deltar vid ett senare kurstillfälle.

En kortare frånvaro kan ibland kompenseras med extra handledning som debiteras separat.

Detta är utbildningsstegen:

 • Antagningen
 • Grundutbildning EMDR (Steg 1 :arbetsbelastning  7 dagar, inklusive litteratur läsning ,varav 4 kontaktdagar; 3 på plats och en online
 • Kompetensstyrd handledning (kring 4 sessioner)
 • Diplom steg 1
 • Avancerad utbildning  /Steg 2 :arbetsbelastning 6 dagar varav 5 kontaktdagar)
 • Kompetensstyrd handledning (kring 12 sessioner)
 • Certifierad EMDR practitioner


För att bli certifierad EMDR Practitioner behöver deltagaren uppvisa:

 • Obligatorisk 100% närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i grundutbildning (steg 1) och avancerad utbildning (steg 2). 
 • Godkänd handledning enligt handledningsformulär EMDR Steg 1 och EMDR Steg 2.
 • Minst 10 klientkontakter per vecka under senaste året.  
 • Medlemskap i EMDR föreningen.

Efter certifiering har kursdeltagaren rätten att kalla sig EMDR Practitioner 

Certifiering sker via EMDR-föreningen och administrationsavgiften är 500 kr. Du som redan är medlem i EMDR föreningen får 250 kr rabatt.