EMDR Fördjupningskurser

EMDR fördjupnings- och avancerade kurser

En unik utbildning för dig som önskar mer evidens och snabba resultat!

Utbildningar för dig som tidigare har lärt dig EMDR

Nyfiken på utbildningar 2024?

Vidareutbildningar efter steg 2:

 • EMDR och beroende
 • EMDR och ilskan, hämnd och vrede
 • EMDR och komplicerad sorg
 • EMDR för barn

Vad ingår i priset?

För- och eftermiddagsfika alla kursdagar. Kursmaterial och
handouts erhålles via utbildningens kursportal för egen utskrift. Kurslitteratur
ingår ej i priset. Vid steg 1 ingår medlemskap EMDR föreningen för innevarande året.

Anmäl dig här!

Vill du veta mer om EMDR?

Ja, jag är intresserad av att lära mig
Jag är intresserad av kunskapsfördjupning

Innehåll EMDR-utbildningen

Program och innehåll

Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, demo-sessioner, videoillustrationer och till stor det  av intensiva praktiska övningar. I denna kurs lär du dig EMDR 2.0 enligt de senaste protokollen och EMDR+som utvecklats efter mer än 20 års erfarenhet med EMDR.

I EMDR+ integreras EMDR med exponering, beteende experiment, traumatapping, guidad traumameditation (brain training), rescripting och förlåtelse. Tillsammans blir det en kraftfull traumabearbetning.

Du själv genomgår de olika teknikerna som klient, behandlare och observatör. Steg 1 utbildningen syftar främst till att tillämpa EMDR för mindre trauman med vuxna klienter. Efter fem dagars utbildning kan du tillämpa de viktigaste EMDR-färdigheterna i praktiken och kombinera det med dina andra yrkesfärdigheter.

I den avancerade utbildningen (steg 2) kan deltagaren välja mellan två inriktningar – vuxna eller barn och ungdomar. Arbetar du med både vuxna och barn/ungdomar ska du välja den målgrupp som är störst. Om du arbetar med vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och som fungerar i en utvecklingsålder av 18 år eller yngre är EMDR-inriktningen mot barn och ungdomar mest lämplig.

Efter dag tre i denna kurs kommer du att kunna utföra en fullständig EMDR session enligt protokollet. På den fjärde utbildningsdagen fördjupar vi oss i future template, traumatappning och förlåtelse på den femte utbildningsdagen riktar vi in oss på digital EMDR och tips och tricks. Avslutningsviss diskuterar vi tillsammans erfarenheter med EMDR i praktiken. På denna dag visar du en inspelning med en av dina egna klienter. I handledningen efter kursen visar du på nytt en inspelningar med ytterligare två olika klienter. I kursen ingår omfattande kursmaterial.

Handledning

EMDR+  utbildningarna följs alltid av en kompetensstyrd handledningsprocess om minst 4 timmar för steg 1 och minst 12 timmar för steg 2, totalt minst 18 timmar. Kompetensstyrd handledning utifrån handledningsformulär EMDR+ Steg 1 och där kursdeltagaren uppvisar att denne behärskar basprinciperna i EMDR+. Kursdeltagaren måste ha genomfört minst 6 EMDR-sessioner med minst 2 olika klienter. Sessionerna ska spelas in och visas för handledaren för att godkännas på Steg 1. Handledningen ges av en godkänd EMDR+ handledare. Handledningen måste vara genomförd och godkänd senast 18 månader efter avslutad utbildning.

Referenser

Steg 1

 • Vad är EMDR, EMDR 2.0  och EMDR+ och hur fungerar det?
 • Diagnostik, bedömning, indikationer och kontraindikationer
 • Grundprotokoll, steg för steg
 • Välja relevant traumaminne
 • Desensibilisera genom visuella, auditiva och kinestetiska stimuli
 • Enstaka och multipla trauman
 • Beteende experiment (KBT)
 • Flashforwards
 • Mentala videocheck
 • Future template
 • Brain training/ guidad meditation
 • Traumatapping
 • Förlåtelse process
 • Tips & tricks

  Steg 2

 • Komplex PTSD
 • The Flash
 • RDI- protokoll
 • Sökstrategier vid komplexa upprepade trauma
 • Cognitive interweave
 • Brain training/ guidad meditation
 • Digital EMDR
 • Traumatapping avancerad
 • Exponering (KBT)
 • EMDR vid olika diagnoser
 • Brainspotting
 • Rescripting
 • Tips & tricks
Utbildningsstegen till EMDR practitioner

Behörighetskrav till steg 1

Psykologi av trauma

 • Erfarna psykologer, terapeuter, läkare, kuratorer, socionomer, sjuksköterskor, barnmorskor , beteendeterapeuter eller drogterapeuter
 • Baskunskap om PTSD om du inte är utbildad psykolog. Minst 14 timmars kurs
 • Minst 60 relevanta HP
 • Psykoterapiutbildning Steg 1 (helst KBT)
 • Minst 3 års arbetserfarenhet med minst 10 klientkontakter per vecka det senaste året.

Om du arbetar med (traumatiska) klienter och inte uppfyller alla behörighetskrav, men du funderar över att du trots allt är behörig genom andra kurser eller utbildningar, kontakta då mig på email. 

Anmäl dig här

Diplom

För att erhålla ett diplom måste du uppvisa:

 • 100% obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i steg 1 utbildningen.
 • Godkänd examen:
 • Du visar under kompetensstyrd handledning att du behärskar grundprinciperna i EMDR steg 1 genom att visa filmade sessioner. Du arbetar här med minst två klienter.

I kursen ingår en handledd session på 45 minuter. Man behöver minst 6 handledningstimmar för att kunna visa att man behärskar basprinciperna av EMDR steg 1.

För att bli EMDR Practitioner krävs 

 • 100% obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment i steg 2 utbildningen.
 • Godkänd examen: Du visar att du behärskar alla principerna i EMDR+  steg 2 genom att visa filmade sessioner, i vilken du arbetar med minst fyra klienter som har komplex problematik.
 • Medlemskap i EMDR föreningen

Man behöver genomsnitt 16, och minst 12 handledningstimmar för att kunna visa att man behärskar principerna av EMDR+ steg 2.

Grundkurs PTSD

PTSD kursen ’Psykologi av trauma’ är en onlinekurs. Onlinekursen är en inspelning av en face to face kurs. I stället för en två dagars kurs på plats får du 8 timmar video med tillhörande kursmaterial. Du kan studera PTSD kursen i din egen takt på distans innan du börjar din EMDR utbildning.

I stället för 4175 kronor betalar du 1750 kronor. Köper du kursen ’Psykologi av trauma’ tillsammans med EMDR utbildningen då betalar du endast 1250 kronor för kursen ’Psykologi av trauma’.  Alla priser på hemsidan är exklusive moms.

Är du inte utbildad som leg. psykolog behöver du har läst en grundkurs i PTSD.

Anmäl dig till Grundkurs PTSD här

Kurser för dig som tidigare har lärt dig EMDR

Lär dig Flashforward och Mental Videocheck